Hybridná solárna jednotka EasySolar 3000VA / 24V

Kód: 7097
€2 065,51 / ks €1 721,26 bez DPH €2 065,51 / 1 ks
Ext. sklad
Možnosti doručenia

Komplexné riešenie pre váš ostrovný alebo hybridný solárny systém. K jednotke pripojíme solárne panely, batériu, elektrocentrálu alebo rozvodnú sieť, spotrebiče a máme profesionálny 1f systém, 2400 W menič, 24 V batérie, FV max. 2000 Wp

Detailné informácie

Podrobný popis

EasySolar pomáha k vyššej miere energetickej nezávislosti na rozvodnej sieti v hybridných (prítomná distribučná sieť) alebo ostrovných systémoch (bez alebo s elektrocentrálou). Ide o centrálne plne automatické komplexné zariadenie. Zlučuje DC / AC menič s AC / DC nabíjačkou, solárny MPPT regulátor a farebný riadiaci / ovládací displej Color Control GX do jedného kompaktného zariadenia. Komponenty sú vzájomne prepojené silovými a dátovými káblami. Jednotka je osadená AC aj DC ochranou na vstupoch aj výstupoch. Ľahko a rýchlo sa inštaluje, je nenáročná na inštalačný priestor a minimalizuje nutnú kabeláž. V ostrovných systémoch uprednostňuje využívanie energie z elektrocentrály. V hybridných systémoch naopak sofistikovane a automaticky uprednostňuje využívanie vyrobenej solárnej energie a energie uloženej v batérii pred odbermi z rozvodnej siete. Je určený pre napájanie 230 V AC jednofázových spotrebičov.                                                                                                                Podrobný popis fungování:     

      Jednotka EasySolar je určená ako do ostrovného (off-grid) systému s elektrocentrálou ako záložným AC zdrojom, tak do hybridného systému s distribučnou sieťou ako AC zdrojom. Továrenské nastavenie je určené pre ostrovnú prevádzku. EasySolar v tomto režime pracuje nasledovne. Fotovoltaické pole s MPPT regulátorom generuje elektrickú energiu, ktorú sú prioritne a priamo bez účasti batérie napájanie 230 V AC spotrebiče prostredníctvom meniča / nabíjačky. Ak je aktuálna výroba fotovoltaického poľa vyššia ako spotreba spotrebičmi, je prebytočná energia adaptívnym spôsobom pomocou MPPT regulátora uložená do batérie. Ak je batériu nabitá, MPPT regulátor utlmí výrobu z fotovoltaického poľa. Ak spotreba AC spotrebičmi vyššia ako výroba z fotovoltaického poľa, je ďalšia potrebná energia automaticky odoberaná z batérie. Pri vybití batérie pod prednastavenú napäťovú úroveň, dôjde k vypnutiu vlastného meniča / nabíjačky s prerušením napájania AC spotrebičov. Nabíjanie batérie z fotovoltaického poľa ale funguje bez obmedzenia ďalej. Po čiastočnom nabití batérie nad prednastavenú napäťovú úroveň dôjde opäť k automatickej aktivácii a fungovaniu meniča / nabíjačky a napájanie AC spotrebičov. Pre zabránenie vypnutiu meniča / nabíjačky na základe vybitia batérie je možné manuálne alebo automaticky (pomocou displeja CC GX) naštartovať elektrocentrálu. Akonáhle menič / nabíjač vydetekuje na svojom AC vstupe AC zdroj (elektrocentrálu), pripojí sa k nemu. Následne sú prioritne týmto AC zdrojom napájané AC spotrebiče na výstupoch EasySolaru (dôjde k prepojeniu AC vstupu a AC výstupov meniča / nabíjača). Ak je k dispozícii ešte ďalšia dostupná energia z elektrocentrály, je touto energiou nabíjaná batéria (nezávisle a bez ohľadu na fotovoltaickom systéme). Na displeji CC GX je možné nastaviť maximálny výkon (prúd), ktorý môže byť z elektrocentrály odoberaný, aby nedošlo k jej preťaženiu a vypnutiu. Pokiaľ je odber AC spotrebičmi väčší, než výkon centrály, je ďalšia potrebná energia nad výkon elektrocentrály odoberaná z fotovoltaického poľa a / alebo batérie (ak je aspoň čiastočne nabitá) prostredníctvom meniča / nabíjačky (přistřídává k výkonu generátora - funkcia PowerAssist). Ak je menič / nabíjač preťažený vysokým odberom AC spotrebičmi, automaticky vypne. Následne sa pokúsi automaticky ešte dvakrát naštartovať, a ak preťaženie pretrváva, trvale sa vypne. Potom je nutné ho mechanicky vypnúť a zapnúť (vypínačom na čelnej strane alebo vzdialene pomocou displeja CC GX). Ak je menič / nabíjač automaticky vypnutý na vybitú batériu a za tohto stavu dôjde k naštartovaniu elektrocentrály, menič / nabíjač automaticky aktivuje. Poškodenie meniča / nabíjačky na vysokú AC záťaž nehrozí (menič / nabíjač zvláda aj tvrdé skraty na výstupe). Všetky prechody odberu energie z batérie na elektrocentrálu a späť sa dejú bez prerušenia napájania AC spotrebičov (do 20 ms). Opísané fungovanie EasySolaru v ostrovnom systéme v spolupráci s elektrocentrálou vyžaduje spravidla úpravu nastavenia (vzdialene alebo pomocou rozhrania MK3-USB a programu VE.Configure 3 - nie je súčasťou). Špecifické požiadavky na charakter elektrocentrály nie sú (akýkoľvek typ / výrobcu invertorových elektrocentrál alebo s AVR reguláciou). Viac informácií na vyžiadanie.

Hybridný fungovanie EasySolaru je určené tam, kde je trvalo dostupná distribučná sieť pripojená na jeho AC vstup. V tomto režim jednotka uprednostňuje energiu z fotovoltaického poľa a / alebo batérie pred energiou zo siete. Hybridnú funkciu je nutné v EasySolaru adekvátne nastaviť (vzdialene alebo pomocou rozhrania MK3-USB a programu VE.Configure 3 - nie je súčasťou). Ak je prítomná sieť, je k nej EasySolar trvalo pripojený a to aj keď sieť bezprostredne nepotrebuje (batéria nie je vybitá a menič nie je preťažený). Zo siete sa neustále určité minimálne množstvo energie odoberá a / alebo dodáva bez ohľadu na aktuálny prevádzkový stav (sú prítomné technické merateľné prepad do siete). Aj pri pripojenej distribučnej sieti je uprednostnený odber energie z fotovoltaického poľa a / alebo batérie pre napájanie AC spotrebičov. Fotovoltaické pole generuje elektrickú energiu, ktorou sú prioritne a priamo bez účasti batérie napájané 230 V AC spotrebiče prostredníctvom meniča / nabíjačky. Ak je výroba fotovoltaického poľa vyššia ako spotreba spotrebičmi, je prebytočná energia adaptívnym spôsobom pomocou MPPT regulátora uložená do batérie. Ak je batéria nabitá, MPPT regulátor utlmí automaticky výrobu z fotovoltaického poľa (prípadne je energia cielene dodaná do distribučnej siete v závislosti od nastavenia). Ak je batéria vybitá pod prednastavenú úroveň (nastaviteľné na displeji Color Control GX), je odber z fotovoltaického poľa a batérie ukončený a AC spotrebiče sú napájané plne z distribučnej siete. Akonáhle sa batéria čiastočne nabije z fotovoltaického systému (o 5-10%), dôjde opäť automaticky na napájanie AC spotrebičov z fotovoltaického poľa a / alebo batérie. Akonáhle je odber AC spotrebičmi väčší ako 80-90% maximálneho trvalého výkonu meniča / nabíjačky, priberá si menič / nabíjač ďalšiu potrebnu energiu adekvátne zo siete (funkcia GridAssist), aby nedošlo k preťaženiu meniča. Pri výpadku siete (blackout) napájanie AC spotrebičov a dobíjanie batérie z fotovoltaického poľa pokračuje bez prerušenia (fungovanie EasySolaru je plne nezávislé na sieti). Pri výpadku siete je batéria vybíjaná na hlbšej (definovanú) úroveň než pri prítomnej sieti. Súčasne môže napájať AC spotrebiče iba do svojho maximálneho trvalého výkonu meniča. Pokiaľ dôjde pri výpadku siete k vypnutiu meniča / nabíjačky na vybitú batériu a následne dôjde k obnoveniu siete, menič / nabíjač automaticky aktivuje, začne napájať AC spotrebiče a dobije zo siete batériu na minimálnu prednastavenú hodnotu. Principiálne sa jedná o tzv. DC coupling. Systém má možnosť aktivácie funkcie ochrany olovenej batérie proti negatívnemu vplyvu dlhodobého vybitia (uprednostňuje využitie solárnej energie pre dobitie batérie alebo dobitie batérie zo siete). EasySolar možno za určitých podmienok kombinovať so sieťovým meničom (meničmi) na vstupe alebo výstupoch (AC coupling). Viac tu: https://www.victronenergy.com/live/ess:design-installation-manual alebo na vyžiadanie. Pri štandardných rodinných domoch je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napoja vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.
 

EasySolar disponuje jedným AC vstupom s ističom 63 A pre pripojenie siete alebo elektrocentrály. Ďalej je tu päť samostatných AC výstupov pre napájanie spotrebičov. Štyri sú označené ako AC out 1A, AC out 1B, AC out 1C, AC out 1D s osadenými ističmi 16, 16, 10 a 10 A. Tieto výstupy fungujú aj pri výpadku AC zdroje - spotrebiče sú napájané z batérie a / alebo fotovoltaického poľa aj pri neprítomnej sieti alebo elektrocentrály. Piaty AC výstup (označený ako AC out 2) s ističom 16 A funguje len ak je prítomný AC zdroj - sieť alebo elektrocentrála. V opačnom prípade je automaticky vypnutý. Ak je výstup AC out 2 aktívny, je funkčne rovnocenný so zvyšnými výstupmi. Na AC out 1 výstupy umiestňujeme kritické spotrebiče, ktoré majú byť napájané za všetkých okolností, teda aj pri výpadku siete alebo vypnutej elektrocentrále. Na AC out 2 výstup umiestňujeme také AC spotrebiče, ktoré bezprostredne nepotrebujeme alebo nechceme napájať energiou z batérie (zvyšnej spotrebiča). Alternatívne možno AC out 2 výstup nastaviť na ohrev vody zo solárnych prebytkov. Môže sa využiť ľubovoľný počet výstupov. Všetky výstupy majú spoločný prúdový chránič 63 A. Kabeláž vstupu a výstupov sa pripájajú na príslušné ističe. Na DC strane je spoločná 250 A poistka istiaca MPPT regulátor aj batériu.

 

Vlastnosti a technické parametre

DC / AC menič
- dvojica robustných toroidných transformátorov
- maximálny trvalý výstupný výkon meniča 2400 W
- špičkový výstupný výkon 6 000 W
- pravá sínusoida 230 V / 50 Hz
- vlastná spotreba pri nulovej záťaži 20 W
- maximálnu účinnosť 94%
- ochrana proti skratu, masívnemu preťaženiu, vysokej teplote, cudziemu zdroju 230 V AC na výstupoch (všetko automatický vratné po odznení príčiny)

AC / DC nabíjačka
- akceptovateľné vstupné AC napätie 180 - 270 V
- akceptovateľná vstupná frekvencia 45 - 64 Hz
- maximálny nabíjací výkon zo siete / elektrocentrály 35 A (840 W) - továrenské nastavenia (nastaviteľný rozsah 1-70 A)
- rozsah pracovného DC napätia 38-66 V
- absorpčné nabíjacie napätie 57,6 V - továrenské nastavenia (nastaviteľný rozsah 48 - 64 V)
- float nabíjacie napätie 55,2 V - továrenské nastavenia (nastaviteľný rozsah 48 - 64 V)
- dĺžka absorpčného času 8 hod - továrenské nastavenia (nastaviteľný rozsah 1 - 24 hod)
- k dispozícii teplotný snímač pre sledovanie teploty batérie s adekvátnou teplotnou kompenzáciou nabíjacieho napätia (dĺžka kábla 1,5 m)
- možnosť inštalácie napäťového čidla pre adekvátnu kompenzáciu úbytku napätia na kabeláži
- adaptívny spôsob nabíjania s charakteristikou IU
- možnosť limitácie vstupného AC prúdu od 0 do 50 A (ostrovný režim)

MPPT regulátor 150 V / 70 A
- rýchly MPP tracker s maximálnou energetickou ziskovosťou
- maximálna účinnosť 98%
- veľmi nízka vlastná spotreba 10 mA
- maximálne vstupné napätie z FV poľa: 150 V = maximálne tri veľké klasické 60-článkové póly alebo monokryštalické FV panely v sérii (ani viac ani menej).
- maximálny vstupný prúd z FV poľa 50 A (maximálne päť paralelných radov klasických 60-článkových pólov alebo monokryštalických FV panelov)
- maximálny nabíjací prúd 70 A
- maximálna veľkosť FV poľa 2000 Wp
- absorpčné nabíjacie napätie 57,6 V - továrenské nastavenia (nastaviteľný rozsah 36 - 69,56 V)
- float nabíjacie napätie 55,2 V - továrenské nastavenia (nastaviteľný rozsah 36 - 69,56 V)
- dĺžka absorpčného času 8 hod - továrenské nastavenia (nastaviteľný rozsah 0 - 24 hod)
- adaptívne spôsob nabíjania s charakteristikou IU
- možnosť automatickej aj manuálnej equalizacie
- nastaviteľná hodnota teplotnej kompenzácie nabíjacieho napätia (továrni 16 mV / ° C)
- možnosť automatického vypnutia v závislosti od poklesu teploty
- ochrana proti vysokému aj nízkemu napätiu batérie, prepólovaniu FV vstupu, ochrana proti neprítomnej batérii
- vybavený dvoma pármi MC4 konektorov pre napojenie FV pola (maximálny prúd jedného páru je 30 A = napojiteľné max. Tri paralelné sekcie klasických 60-článkových polov alebo monokryštalických FV panelov)
- možnosť nastavenia pomocou rozhrania VE.Direct na USB a programu VictronConnect

- celková vizualizácia aktuálneho stavu systému na prehľadnej schéme
- prevádzkové stavy jednotlivých zariadení
- možnosť čiastočného nastavenia systému
- akustický alarm v prípade poruchy alebo neštandardného stavu (možno deaktivovať)
- jedno spínané bezpotenciálové relé využiteľné pre spínanie záťaže, štartovanie elektrocentrály, spínanie externého alarmu atď. V závislosti na definovaných podmienkach
- zadarmo možnosť registrácie na portáli VRM výrobcu Victron Energy cez internet, teda pomocou LAN kábla alebo wifi (nie je súčasťou) s ukladaním prevádzkových dát a ich vizualizácia na prehľadných grafoch (prehľad o stave nabitia batérie, napätie, prúdoch, koľko energie bolo vyrobené alebo odobraté zo siete atď.):

Možnosť čiastočného vzdialeného prenastavenia a aktualizácie firmwarov, zasielanie alarmových e-mailov podľa definovaných podmienok, výpočet a vlastnosti zariadenia, možnosť vzdialeného zdieľania systému, vzdialená konzola - plnohodnotné vzdialené sledovanie a ovládanie displeja:

Pre viac informácií môžete vyskúšať demo účet pre vzdialené sledovanie tu: https://vrm.victronenergy.com/.

Ostatné vlastnosti
- určené do interiéru (IP21) s nekondenzujúcou vlhkosťou
- rozsah okolitých teplôt od -40 do +60 ° C
- dĺžka záruky 5 rokov.
- kryt je tvorený silným hliníkovým plechom a nerezovými skrutkami, vnútorné PCB dosky lakované ako ochrana proti oxidácii
- bez silovej kabeláže pre pripojenie batérie. Pre inštaláciu kabeláže je v EasySolaru dvojica plusových a dvojica mínusových 8 mm skrutiek s matkami.
- hmotnosť 28 kg
- vonkajšie rozmery 810 x 258 x 218 mm (výška, šírka, hĺbka)

EasySolar je kombinovateľný s bežnými batériami na báze olova (otvorené i uzavreté), lítiovými batériami (najmä BMZ - dáta z batérie sú vyčítané a vizualizované na displeji Color Control GX) aj alkalickými batériami. V kombinácii s meničmi / nabíjačkami MultiPlus možné vytvoriť 3f systém s patričným posunom fázou alebo navýšiť výstupný či nabíjací výkon paralelným radením viac jednotiek.

Dodatočné parametre

Kategória: Fotovoltaika
Záruka: 5 rokov
Hmotnosť: 0.5 kg
Hmotnosť: 28 kg
Napätie meniča: 24 V
Výrobca: Victron Energy

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
×

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie