Meranie energie online s použitím Energomonitora

Využite pokročilé meranie s pridanou hodnotou ~ energomonitor

 

Dostupné riešenie pre online meranie elektriny, plynu, vody, teploty i ďalších veličín.

 

Meranie v reálnom čase

 

Spotrebu energií môžete mať pod kontrolou jedine vďaka podrobnému online merania v reálnom čase. Technológia energomonitoru umožňuje využitie existujúcej klasických meradiel (elektromery, plynomery, ...), ale aj prepojenie s novými meradlami s dátovým výstupom. Výhodné ceny za základné sady pre meranie utilít.

 

 

Zber dát do cloudu a analytika

 

Bezpečne zhromažďujeme dáta z vašich snímačov, on-line je spracovávame a uchovávame tak, aby užívatelia mali k svojim dátam prístup odkiaľkoľvek. Pokročilá analytika sa používa pre spracovanie a prezentáciu dát. Dizajn aplikácie energomonitoru je škálovateľný pre tie najnáročnejšie nasadenie.

 

2017-09-16_2110

 

 

Informácie na dotyk prsta

 

Je len na užívateľovi, ako si želá zobraziť údaje o spotrebe a udalostiach. Na výber má aplikáciu vo webovom prehliadači, u ktorej si navyše môže prispôsobiť vzhľad a prvky prehľadné nástenky a obsluhovať zákaznícky účet. Pripravujeme tiež aplikáciu energomonitoru pre mobilné telefóny a tablety. Pravidelné týždenné a mesačné prehľady možno zasielať prostredníctvom e-mailu. Užívateľom nastavené upozornenia sú zasielané v reálnom čase.

 

2017-09-16_2114

 

Analytika

 

Zrozumiteľné grafy a prispôsobiteľná nástenka, spracovanie dát v reálnom čase, odporúčania pre úsporu energií.

 

nastenka_ele1

 

 

Technológia

 

Kompletný systém merania utilít a inovatívne aplikácie vyvíjaná s nadšením pre výkonnosť.

 

2017-09-16_2106

 

×