Hybridná solárna jednotka EasySolar 1600VA / 24V s AC ističmi

Kód: 74U860000101
€1 674 –38 %
Hybridná solárna jednotka EasySolar 1600VA / 24V s AC ističmi
€1 674 –38 % €1 035 / ks €862,50 bez DPH €1 035 / 1 ks
Na dotaz
Možnosti doručenia
Položka bola vypredaná…

Komplexné riešenie pre váš ostrovný alebo hybridný solárny systém. K jednotke pripojíme solárne panely až 1400 Wp, pripojíme batériu, elektrocentrálu alebo rozvodnú sieť, spotrebiče a máme profesionálny 1f hybridný / ostrovný systém

Detailné informácie

Podrobný popis

EasySolar pomáha k vyššej miere energetickej nezávislosti na rozvodnej sieti. Zlučuje menič / nabíjačku, solárny MPPT regulátor a rozvody striedavého AC prúdu vrátane istenia do jedného kompaktného zariadenia. Ľahko sa inštaluje, je nenáročný na priestor a minimalizuje nutnú kabeláž. Sofistikovane a automaticky uprednostňuje využívanie vyrobenej solárnej energie a minimalizuje odbery z rozvodnej siete. Je určený pre napájanie 230 V AC jednofázových spotrebičov.


základné informácie
EasySolar - solárny systém jednoducho s podporou vlastnej spotreby
- minimalizuje odber energie z rozvodnej siete a uprednostňuje vyrobenú a naakumulovanú solárnu energiu
- maximálne solárne zisky vďaka rýchlemu MPPT solárnemu regulátora
- robustný a odolný čisto sínusový menič DC / AC
- bezobslužný plne automatizovaný chod
- veľmi rýchle pripojenie k rozvodnej sieti pri preťažení, alebo pri vybitej batérii
- funkcia GridAssist - pri preťažení odoberá zo siete iba energiu, ktorú nedokáže dodať zo svojich zdrojov
- odolný "blackoutu" - pracuje úplne nezávisle na rozvodnej sieti
- podľa nastavenia umožňuje pracovať bez dodávok / s dodávkou solárnych prebytkov do rozvodnej siete
- vizualizácia aktuálneho prevádzkového stavu vr. dlhodobých štatistík cez internet zadarmo
- jednoduchá a rýchla inštalácia bez nutnosti dodatočného nastavovania
- záruka 5 rokov

oblasť použitia
Komplexné multifunkčné riešenie pre rodinné domy, rekreačné objekty, chaty a podobne. Systém zvyšuje Vašej energetickú nezávislosť vlastnú vyrobenú elektrinou a napája energiou spotrebiča aj v prípade výpadkov dodávok štandardnej rozvodnej siete (blackout).

Popis EasySolaru
EasySolar funguje ako centrálna jednotka. Priamo na nej sa pripájajú fotovoltaické panely - zdroj solárnej energie, batérie pre skladovanie energie, prípojka rozvodnej siete ako záložný zdroj a spotrebiče. Všetko jednoducho bez potreby čokoľvek otvárať a zložito montovať alebo nastavovať. Chod a celkové fungovanie sa riadi vnútorný sofistikovanou logikou.

Ide o kompaktné zariadenie dva v jednom spájajúce zariadenia menič / nabíjačku (MultiPlus) a solárny MPPT regulátor. Menič / nabíjačka odoberá vyrobenú energiu priamo zo solárneho systému a / alebo energiu uloženú v batérii, premieňa ju na striedavý prúd a napája pripojené 230 V AC spotrebiče. V najnutnejších prípadoch (pozri ďalej) využíva aj energiu z distribučnej siete (alebo iného zdroja, napríklad generátora). Solárny MPPT regulátor maximalizuje množstvo vyrobenej energie z fotovoltaických panelov, odovzdáva energiu meniču / nabíjačke pre napájanie spotrebičov a prebytky energie ukladá do batérie pre jej budúce využitie v čase nedostatku solárnej energie (napríklad v noci).

Ukážka kompletného zapojenia EasySolaru

Základný princíp fungovania EasySolaru
EasySolar vyrába elektrickú energiu zo slnka, priamo ju využíva pre napájanie štandardných 230 V DC spotrebičov alebo ju v prípade prebytkov vie uskladniť v batérii pre neskoršie využitie. V nutných prípadoch dokáže využívať aj energiu rozvodnej siete, na ktorej nie je funkčne nijak závislý. Maximálne uprednostňuje využívanie vlastnej vyrobenej solárnej energie pred energiou z rozvodnej siete. Odber energie z rozvodnej siete je minimalizovaný na najnutnejšie množstvo a to len v týchto prípadoch:
a) Batéria je úplne vybitá. EasySolar odoberie minimálne potrebné množstvo, aby batériu čiastočne dobil na najnutnejšie bezpečnú úroveň. Je to ochranné opatrenie proti hlbokému a dlhotrvajúcemu vybitie, ktoré predĺžia životnosť batérie.
b) Raz za 28 dní (továrenské nastavenia) je vykonané ochranné dobitie batérie do plného stavu, tým sa predĺži životnosť batérie.
c) Dôjde k preťaženiu meniča. Záťaž (odber spotrebičmi) je aktuálne vyššia, než koľko je menič schopný zabezpečiť z energie zo slnka a / alebo z batérie. V tejto situácii si EasySolar pomôže energiou z rozvodnej siete. Prednostne je odoberaná vlastná energia zo solárneho systému a / alebo z batérie, najnutnejšie potrebné množstvo energie je odoberané z rozvodnej siete. Akonáhle sa odber spotrebičmi zníži pod určitú hranicu (štandardne cca 1300 W), je odber energie z rozvodnej siete ukončený.

S alebo bez dodávok energie do siete.
Ak je k dispozícii rozvodná sieť, EasySolar podľa nastavenia môže dodávať / alebo nedodáva prebytočnú energiu späť do distribučnej siete. V našich podmienkach je preferované nastavenie bez dodávok do rozvodnej siete- solárnej energie, ktorú aktuálne nespotrebujú ani spotrebiče (výroba energie zo slnka je vyššia ako jej aktuálna spotreba) a nie je odkladateľná v batérii (tá je v danú chvíľu nabitá), tak HUB-1 nevyrobí, čo zaistí automatickým tlmením výroby integrovaným MTTP solárnym regulátorom.

Sofistikovaný softvér
Pre integrovaný menič / nabíjačku existuje viac verzií softvéru, ktoré môžu byť použité na rôzne účely a nastavenia. Štandardne je od výrobcu použitý softvér rady 100, v ktorom sa EasySolar chová ako prostá UPS-ak je k dispozícii rozvodná sieť, využíva ju v plnom rozsahu a neuprednostňuje vyrobenú solárnu energiu. Pre sofistikované fungovanie popísané v tomto dokumente, teda maximálne využívanie solárnej energie a minimalizáciu odberov zo siete, je v EasySolare nahradený pôvodný softvér špeciálnou verziou radu 300 s funkciou HUB-1.

Pri zámere obstarania EasySolaru so sofistikovanou logikou maximálneho využívania solárnej energie musí byť tento zámer oznámený spoločnosti Melmar. Zaistíme vhodnú verziu softvéru aj vlastné kompletné nastavenie EasySolaru. Pokiaľ budú spoločne s EasySolarom použité iné batérie než od spoločnosti Melmar, musí byť oznámená kapacita tejto batérie a odporúčané hodnoty absorpčného (absoption) a udržiavacieho (float) dobíjacieho napätia. Len tak zaistíme zákonnosť nastavenia a dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému.

Stručný opis integrácie EasySolaru
Pri štandardných rodinných domoch je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napoja vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.

Po navýšení výkonovej kapacity je možno viac EasySolarov radiť paralelne.

Zariadenie je koncipované ako jednofázové. V prípade potreby je možné z troch samostatných jednotiek vytvoriť aj trojfázový systém.

Výkonové charakteristiky a vlastnosti
EasySolar je schopný napájať spotrebiče výlučne len zo solárneho systému a / alebo batérie bez nutnosti využívať sieť až do všeobecného odberu spotrebičmi cca 1300 W. Odporúčame tak na EasySolar napájať spotrebiče bežne odoberajúce súhrnne maximálne 1300 W a len výnimočne a časovo obmedzene i viac.

Pokiaľ je odber spotrebiča ešte vyšší ako 1300 W a je súčasne k dispozícii rozvodná sieť, začne EasySolar využívať energiu rozvodnej siete, aby predišiel svojmu preťaženiu. Za tohto stavu sa snaží maximum energie odoberať z batérie a minimum aktuálne potrebnej energie z rozvodnej siete. Pripojenie siete je plynulé bez prerušenia napájania spotrebičov. Pri odznení preťaženia je rozvodná sieť automaticky odpojená a energia sa odoberá opäť iba z batérie. Odpojenie od siete je plynulé bez prerušenia napájanie spotrebičov. Jedná sa o unikátnu funkciu GridAssist. Pokiaľ nie je pri vyšších odberoch ako 1300 W k dispozícii rozvodná sieť, môže dôjsť k nedestruktivnímu preťaženiu meniča EasySolaru s prerušením dodávky napájania spotrebičov (nie je dostatočný výkon meniča). V stave preťaženia má EasySolar snahu automaticky obnoviť napájanie spotrebičov. Ak preťaženie pretrváva, prejde menič EasySolaru do trvalého poruchového stavu (nabíjanie batérie solárnym systémom ale ďalej funguje nezávisle na meniči). Odblokovanie a uvedenie do štandardného stavu prevedieme jednoduchým manuálnym vypnutím a zapnutím na čelnom paneli EasySolaru.

Maximálny súhrnný odber spotrebičmi nesmie prekročiť 5000 W. Ak sa tak stane, tak sa buď menič EasySolar preťaží (odber z batérie) a zariadenie zahlási poruchu a / alebo vypadne niektorý z AC ističov na vstupe alebo výstup z EasySolaru. Pripájanie rozvodnej siete pri preťažení meniča (odber spotrebiču nad hodnotu 1300 W, ale do všeobecného odbere 5000 W) sa deje veľmi rýchlo do cca jednej sekundy. Nehrozí tak prerušenia dodávky napájania.Jednoduché pripájanie
Celé zariadenie je montážno priateľské v štýle zapoj a funguj. Veľkou prednosťou EasySolaru je vnútorné káblové prepojenie meniča / nabíjačky a solárneho MPPT regulátora na spoločnú batériu v kombinácii s istením. To uľahčuje a zrýchľuje vlastnú montáž. Všetky hlavné prípoje sa realizujú v spodnej časti EasySolaru bez nutnosti jeho otvárania:

Výhody DC systému
EasySolar nemožno funkčne kombinovať so štandardnými sieťovými elektrárňami vybavenými sieťovými meničmi. EasySolar má tú výhodu, že proces nabíjania batérie sa celý realizuje v jednosmernom DC napätí (FV panely-MPPT solárny regulátor-batérie). Súčasne EasySolar využíva práve vyrobenú solárnu energiu k priamemu napájaniu pripojených spotrebičov prevodom z jednosmerného (DC) napätia na striedavú (AC) formu. Práve vyrobená energia je tak priamo využívaná spotrebičmi aby musela byť najprv uložená do batérie. Tým sa ďalej obmedzujú energetické straty a opotrebovanie batérie. Oproti iným systémom sa sieťovými meničmi tu nie sú zbytočné straty prevodom energie na striedavú formu a zase späť na jednosmernú (batérie). Zbytočne tak systém neprichádza o energii jej transformáciou.

Color Control GX - Vzdialené sledovanie kdekoľvek a kedykoľvek
Voliteľným zariadením je externý displej Color Control GX napojiteľný dátovo na EasySolar. Na veľkom a farebnom displeji sa prehľadne zobrazuje aktuálny prevádzkový stav vrátane hodnôt. Prehľadne vidíte aktuálny stav celého systému:

Na obrázku vyššie je ukážka prevádzkového stavu EasySolaru:
AC input - odoberaná energia z rozvodnej sústavy, ktorá je 0 W (bez odberu)
AC loads - neodoberá energie spotrebiče, ktoré momentálne neodoberajú žiadnu energiu (záporná hodnota je v rámci presnosti merania)
Ikona batérie vľavo dole - miera nabitia batérie 98%, odber 0 W a 0 A, aktuálne napätie batérie 25,8 V
Ikona solárneho MPPT regulátora 100/50 vpravo dole - aktuálny výkon z FV poľa 191 W

Pomocou kábla, alebo prídavného wi-fi modulu (nie je súčasťou displeja) pripojíte Color Control GX k internetu a máte možnosť zadarmo plne sledovať Váš systém kedykoľvek a kdekoľvek na svete cez VRM portál výrobcu Victron. Zhromažďujú sa tu dáta za posledných niekoľko mesiacov a vizualizujú sa do prehľadných grafov. Máte podrobné informácie o napätí, prúde a výkone na strane Batérie, miere nabitia batérie v%, solárnych ziskoch priebehu dňa a fázach dobíjania batérie solárnym systémom. Viete, kedy bola pripojená rozvodná sieť a koľko energie bolo odobratej. Pre viac informácií môžete vyskúšať demo účet pre vzdialené sledovanie tu: https: //vrm.victronenergy.com/. Ukážka vizualizácia solárnych ziskov (horný graf) a priebeh napätia (modrá krivka) a prúdu (oranžová krivka) na batérii (spodná graf) za posledných 24 hodín:

Dodatočné parametre

Kategória: Fotovoltika
Záruka: 5 rokov
Hmotnosť: 15.37 kg
Hmotnosť: 15 kg
Napätie meniča: 24 V
Výrobca: Victron Energy
Položka bola vypredaná…

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
×